Kulturarvet - allas vårt ansvar

Kyrkor, kapell, församlingshem, pastorsbostäder och andra kulturbyggnader har vi till låns och ansvaret för tills vi lämnar över till kommande generationer.

Vi kan inte bara förvalta och bruka dessa, vi måste också ta ansvar för att byggnaderna bevaras på ett för dessa tidstypiskt och kulturhistoriskt riktigt sätt och att de underhålls och renoveras med rätt material.

Det är hög tid att sätta byggnadsvården i fokus, att måna om det unika kulturarvet vi har. Det som oftast kan konstateras är att det finns stora brister när det gäller underhåll av fönster. Detta gäller såväl mindre som större fastigheter.

Borgviks kyrka är en enskeppig salskyrka med vidbyggt gravkapell. Kyrkan invigdes 1718. Det är en populär vigsel- och dopkyrka. I början av 1800-talet fick kyrkan nya spetsbågade fönster. 1989 renoverades fönstren. Det runda tornfönstret är av äldre datum. Här är en bild av kyrkan under pågående fönsterrenovering 2006

Eftersatt underhåll drar ofta med sig onödigt stora kostnader. Att renovera i tid, är ett mycket bra sätt att spara pengar. Brister i fönsterstandarden ger även onödigt dyra driftskostnader. En stor del av värmen (ca 35%) försvinner ut genom fönstren. Det går med enkla medel att förbättra detta.

Att vidta energibesparingsåtgärder är att vara högst miljömedveten! Att se över fönsterstatusen nu är en viktig investering, dels för kommande generationer, dels ur ekonomisk synvinkel och inte minst för vår globala miljö!

Att förvalta och äga en kulturbyggnad är ett stort ansvar som många gånger kräver specialkompetens. Vi på Arne Nilsson innehar just denna kompetens när det gäller fönsterrenoveringar.

Vi har egen välutrustad fönsterrenoveringsverkstad med moderna maskiner och verktyg. Våra medarbetare har gedigen utbildning, behärskar många måleritekniker, färgsystem och har lång erfarenhet inom branchen. Vi arbetar för att bevara byggnadens karaktär och renoverar genuint och hantverksmässigt.

Vi renoverar fönster året runt och er verksamhet kan fortlöpande bedrivas i era lokaler. Fönstren renoveras i vår fönsterverkstad utan påverkan av regn, sol eller kyla, som kan störa slutresultatet. Vi utför träreparationer, tillverkar nya fönsterbågar och karmar om det skulle behövas. Om byggnadens karaktär tillåter kan man göra olika typer av energibesparande åtgärder, exempelvis lågemmissionsglas och isolerrutor.

All bearbetning av fönstren som glas, träreparationer och måleri sker under vårt totalansvar. Under tiden som fönsterbågen bearbetas i verkstaden skyddas fönsterkarmen av ett fönsterskydd som också gör det möjligt att arbeta med fönsterkarmen i inomhusklimat, oavsett väder och årstid.